Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
6635
1067
26
1239
-253
2h 55min
2h 20min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρομος
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
Ασαφές μον. με σήμανση
Ασαφές μονοπάτι
1562 m
1025 m
1396 m
559 m
1636 m
453 m
24 %
15 %
21 %
8 %
25 %
7 %