Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
6882
763
43
731
-31
2h 55min
2h 25min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
372 m
2131 m
1001 m
1500 m
1851 m
5 %
31 %
15 %
22 %
27 %