Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
17821
1041
32
1252
-576
7h 30min
7h 05min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Πεζόδρομος
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
Ασαφές μονοπάτι
348 m
1938 m
526 m
639 m
733 m
8709 m
4662 m
262 m
2 %
11 %
3 %
4 %
4 %
49 %
26 %
1 %