Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
8032
355
0
301
-572
2h 25min
2h 30min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
511 m
805 m
2286 m
4428 m
6 %
10 %
28 %
56 %