Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
19374
1358
1019
1184
-1184
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
1766 m
2645 m
344 m
2663 m
11954 m
9 %
14 %
2 %
14 %
61 %