Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
5934
1640
228
2995
-2373
26h 10min
25h 25min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος χωματόδρομος
Ε4 σε καλντερίμι
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Ασαφές μονοπάτι
736 m
1297 m
168 m
2351 m
1380 m
12 %
22 %
3 %
40 %
23 %