Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
12589
1095
420
833
-949
4h 55min
4h 45min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
2218 m
1126 m
742 m
5643 m
2789 m
18 %
9 %
6 %
45 %
22 %