Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
24358
1233
874
654
-566
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
24357 m
100 %