Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
5437
1127
414
705
-0
2h 35min
2h 00min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Πεζόδρομος
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
Ασαφές μονοπάτι
942 m
1000 m
476 m
304 m
29 m
346 m
139 m
2198 m
17 %
18 %
9 %
6 %
1 %
6 %
3 %
40 %