Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
4480
1127
475
647
-3
1h 55min
1h 35min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
982 m
284 m
238 m
2973 m
22 %
6 %
5 %
67 %