Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
4480
1127
475
647
-3
2h 10min
1h 45min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
982 m
284 m
238 m
2974 m
22 %
6 %
5 %
67 %