Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
4886
1121
415
700
-1
2h 05min
1h 35min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρομος
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
1163 m
916 m
305 m
121 m
2367 m
24 %
19 %
6 %
2 %
49 %